Kalender

Events

Salsabegivenhederne i foreningen kan følges på Facebook : www.facebook.com/salsaviborg

Faste aktiviteter

Holdundervisning – Outdoor – Salsatek

  • Vintersæson – fra ultimo januar til påske
  • Sommersæson – fra påske til ultimo juni
  • Salsa Outdoor (Borgvold) ultimo juni til medio august
  • Efterårssæson – medio august til primo december
  • Salsatek afholdes hver sidste fredag i måneden kl. 20.00 – 23.00.

Se mere information om de aktuelle hold på vores tilmeldingsportal her >>